Logo


Landschapstuinen en Parken
   
   
 

bloeiende vegetatie natuurrijke landschapstuin

 

Boombank

 

Hydrangea AnnaBelle onder Salix

 

 

 

Copyright www.PerkGroen.nl

 

Copyright www.PerkGroen.nl

 

 

 

 

 

 

 
         
                 
 
Landschapstuinen
Het agrarisch landschap is al lang niet meer alleen van de boer. Steeds meer ‘stedelingen’ vinden een nieuwe plek op het platteland. Daarbij komt ook steeds vaker de vraag naar voren hoe met de bijbehorende grond om te gaan. De ‘nieuwe plattelander’ heeft geen behoefte aan agrarische productie maar zoekt vaak een combinatie van kleinschalig vruchtgebruik, recreatie en natuurbeleving. En wat is er dan mooier om deze doelen op eigen terrein te verwezenlijken. In veel gebieden stimuleert de overheid particuliere initiatieven welke zijn gericht op het aanleggen of herstellen van kleine landschapselementen als poelen, hagen, hoogstam(fruit)bomen en dergelijke.  P e r k G r o e n heeft veel ervaring met het opzetten en begeleiden van dergelijke projecten waarbij zich diverse subsidie-mogelijkheden voordoen voor de aanleg en onderhoud.
In de dagelijkse praktijk hebben we te maken met voormalige graslanden, maïsakkers, fruitboomgaarden en kassencomplexen welke door de nieuwe eigenaar worden omgevormd tot fraaie landschapstuinen in diverse stijlen. De puristen kunnen aan de slag met een kleinschalig natuurontwikkelingsproject door de juiste milieuomstandigheden te scheppen voor de vestiging en ontwikkeling van interessante vegetatiecomplexen. We kunnen de natuur hierbij ook een handje helpen door met bijpassende zaaimengsels te werken om de vestiging van een bloemrijk hooiland, kruidige moerasvegetaties en gevarieerde boszomen te bevorderen. Ook past uitbundig gebruik van stinzeplanten en verwilderingbolgewassen goed bij dergelijke plannen. Het enige wat gevraagd wordt van de eigenaar is een ‘open mind’ voor wat er gebeurd in de landschapstuin, want natuurlijke processen zijn niet precies vooraf te voorspellen. We werken dan ook niet met een gewenst eindbeeld zoals bij ‘gewone’ tuinen, maar gaan uit van de potenties in de uitgangssituatie. We hebben zowel ervaring met dergelijke projecten op zand, veen en kleibodemsNederland en België.